Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya

Yaradıcılığı

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat

Ü.Hacıbəyova ithaf

Ü.Hacıbəyova dair

 
 
 
Rus variantı
Ingilis variantı
 
Saytın xəritəsi
 

Ü.Hacıbəyova ithaf


Poeziya
 
       

 

  ŞÖHRƏT TACI  
   
 
 

Azərbaycan Respublikası Kitab cəmiyyəti
Bakı-1998

Tərtibatçilar:
Ramazan Xəlilov
Səadət Qarabağlı

Redaktor:
Vladimir Qafarov

Bədii və texniki redaktor:
Zərifə Salahova

"ULU AD"
Ramazan Xəlilov
"BÖYÜK BƏSTƏKAR"
Səməd Vurğun
EŞQ OLSUN SƏNƏTKARA!
Səməd Vurğun
ALQIŞ, YENƏ ALQIŞ,
Süleyman Rüstəm
NƏĞMƏLƏR DOĞULANDA
Rəsul Rza
SƏNƏTKAR ÖLMƏZ
Məmməd Rəhim.
ƏŞYALAR DANIŞIR
Bəxtiyar Vahabzadə. 
MƏNİM MUSİQİM.
Əliağa Kürçaylı. 
ROYAL 
Qabil.
ÜZEYİRİN GÖZÜ YOLDADIR 
Qülhüseyn Hüseynoğlu.
DÜNYA XƏLVƏT DƏRƏ DEYİL...   Məmməd Aslan.
ÜZEYİR HACIBƏYOVUN EV-MUZEYİNDƏ DÜŞÜNCƏLƏR.
Tofiq Bayram.
HƏYAT NOTLARI 
Əli Tuda.
SƏKKİZ ƏSR SONRA 
Fikrət Qoca.
ÜZEYİRİN HEYKƏLİ ÖNÜNDƏ
Hüseyn Arif. 
DAHİLIYƏ GEDƏN YOLDA
Famil Mehdi. 
KOROĞLU ZİRVƏSİ ÜSTƏ. 
Tofiq Mütəllibov.
HEYRANLIQ  
Davud Ordubadlı.
BEŞ XƏTT
Şahmar Əkbərzadə.  
ÇIRAQ YANDIRAN
 Səyavuş Məmmədzadə.
 
 

 

 
   © Musigi Dunyasi, 2005