Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya

Yaradıcılığı

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat

Ü.Hacıbəyova ithaf

Ü.Hacıbəyova dair

 
 
 
Rus variantı
Ingilis variantı
 
Saytın xəritəsi
 

 PoeziyaŞÖHRƏT TACI 
 

HƏYAT NOTLARI    

 

Dedilər: "Bu həyat bir tamaşadır",
Yox! Yox! Həyat axır bir bulaq kimi.
Zaman hünərsizi çox az yaşadır,
Gec gəlib, tez gedən bir qonaq kimi.

Dedin ki, hər şeydən şirindir övlad,
Bəs mənim övladım hanı cahanda?
Sənə əsərlərin övladdır, ustad,
Bilir zəmanə də, duyur insan da!

Duydun qönçə-qönçə diləkləri sən,
Royal arxasında xəyala daldın.
Nəğmələr gözləyən ürəkləri sən
Şirmayı dillərdə ilhamla çaldın!

Ustad! Könül ahı, gül ismətiylə,
Leylin həm ustaddır, həm vəfadardır!
Aşiq Füzulinin söz sənətiylə
Filosof Məcnunun mərd nəğməkardır!

"Məşədi İbad"ın qəflətdə qalan
Mürgülü gözləri açır hələ də.
Məhəbbət dastanı "Arşın mal alan"
Dünyaya təbəssüm saçır hələ də...

Müdrik Nizaminin neçə qəzəli
Sənin avazında hikmətlə dindi.
Gözündə yaş donmuş Təbriz gözəli
"Dahi qardaş!" deyə həsrətlə dindi.

Haçan döyüşlərdə yanan yurdların
Alovu, tüstüsü yağdı qəlbimə,
Sənin inam dolu həyat notların
Şəlalə-şəlalə axdı qəlbimə...

Hələ də azadlıq uman cahanda
Hakimlər əsəcək öz qorxusundan.
Fəqət məhkumları sakit zindanda
"Cəngi"n qaldıracaq qəm yuxusundan.

Koroğlu səhnədə saz çalan zaman
Adını könüllər daşıyacaqdır.
Sevib-sevildikcə "Sevgili canan",
"Sənsız"in sənsiz də yaşayacaqdır!

Dedin ki, hər şeydən şirindir övlad
Bəs mənim övladım hanı cahanda?
Sənə əsərlərin övladdır, ustad,
Bilir zəmanə də, duyur insan da!

Əli Tuda.


 
   © Musigi Dunyasi, 2005