Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya

Yaradıcılığı

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat

Ü.Hacıbəyova ithaf

Ü.Hacıbəyova dair

 
 
 
Rus variantı
Ingilis variantı
 
Saytın xəritəsi
 

Yaradıcılığı

 

Tələbələri

Zeynalova Fatma (1907-1973)
Səfərəliyeva Kövkəb
(1907-1985)

Rüstəmov Səid
(1907-1983)


Zeynallı Asəf
(1909-1932)
Səmədova Fatma (1909-1963)

Bədəlbəyli Şəmsi
(1911-1986)

Niyazi
(1912-1984)

Rzayeva Ağabacı (1912-1975)

İsmayılov Məmməd Saleh (1912-1993)

Hüseynzadə Ədilə
(1916-2005)

Bağırov Zakir
(1916-1996)

Hacıyev Cövdət (1917-2002)

Quliyev Tofiq
(1917-2000)

Quliyev Əliağa
(1917-1998)

Qarayev Qara
(1918-1982)

Xənməmmədov Hacı
(1918-2005)

Adil Gəray (1919-1973)

Ərtoğrul Cavid
(1919-1943)

Hacıbəyov Soltan
(1919-1974)

Abbasov Əşrəf
(1920-1992)

Cahangirov Cahangir (1921-1992)

Eldarova Əminə
(1921)

Əmirov Fikrət (1922-1984)

Məlikov Xanlar
(1923-1997)

Ələsgərov Süleyman (1924-2000)

Axundova Şəfiqə
(1924)
 

 
   © Musigi Dunyasi, 2005