Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya

Yaradıcılığı

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat

Ü.Hacıbəyova ithaf

Ü.Hacıbəyova dair

 
 
 
Rus variantı
Ingilis variantı
Saytın xəritəsi
 

Yaradıcılığı

Ədəbi irsi / Libretto

Operalar 

Leyli və Məcnun

 

Musiqili komediyalar

Arşın mal alan

O olmasın, bu olsun

 

 
   © Musigi Dunyasi, 2005