Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya

Yaradıcılığı

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat

Ü.Hacıbəyova ithaf

Ü.Hacıbəyova dair

 
 
 
Rus variantı
Ingilis variantı
 
Saytın xəritəsi
 

YaradıcılığıXALQ MAHNI İŞLƏMƏLƏRİ


Azərbaycan el nəğmələri

Nota salanları və harmonizə edənləri
Ü.Hacıbəyov və M.Maqomayevdir.
Redaktor və şərhlərin müəllifi Bayram Hüseynli.
Bakı - 1985

"Nini"
"Beşik başında" 
"Tütü nənəm"
"İş başına" 
"Səhər-səhər yaz çağı" 
"Zəhmətin işiğı" 
"Şəfəq sökülürkən" 
"Çıxdı günəş" 
"Çek, şumla yeri" 
"Biçinçiyəm" 
"Bir quş düşdü havadan" 
"Yetim quzu"
"Qarabağ şikəstəsi" 
"El yallı" 
"Yelləli" 
"Üç telli durna" 
"Küçələrə su səpmişəm" 
"Uca barıdan aşaram" 
"Qara qız" 
"Gözəlim sənsən" 
"Gəl, gəl" 
"Dağıstan dağ yeridir" 
"Qalada yatmış idim" 
"Evlərinin dalı qaya" 
"Əlində sazın qurbanı" 
"Ayın aydınlığı" 
"Anama deyin"
"Həştərxana gedən" 
"Bağçadan gələn səs" 
"Qalalıyam" 
"Bağın bağımcan varmı" 
"Dağlarda çiçək" 
"Saçın ucun hörməzlər"  

 

 

 
   © Musigi Dunyasi, 2005