Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya

Yaradıcılığı

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat

Ü.Hacıbəyova ithaf

Ü.Hacıbəyova dair

 
 
 
Rus variantı
Ingilis variantı
 
Saytın xəritəsi
 

YaradıcılığıFANTAZİYALAR   

Fantaziya I

Musiqisi: Üzeyir Hacıbəyov
Fantaziya II

Musiqisi: Üzeyir Hacıbəyov
 

Fantaziyalar
| Cəngi fortepiano pyesi | Aşiqsayağı triosu | Mahnılar
Romanslar | Xalq mahnı işiləmələri

 

 
   © Musigi Dunyasi, 2005