Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya »

Yaradıcılığı »

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat »

Ü.Hacıbəyova ithaf »

Ü.Hacıbəyova dair »

 
 
 
Rus variantı
Ingilis variantı
Saytın xəritəsi
 

Fonoteka


Operalar 

Leyli və Məcnun

 «Əsli və Kərəm» operası (1-ci disk)

«Əsli və Kərəm» operası (2-ci disk)

 

Musiqili komediyalar

Arşın mal alan

O olmasın, bu olsun

 

İnstrumental və vokal əsərlər

Fantaziyalar

«Cəngi» fortepiano pyesi

«Aşıqsayağı» triosu

Mahnılar

Romanslar

Üzeyir Hacıbəyovun əsərləri 

«Şah Abbas və Xurşid Banu» operası mövzularında fantaziya. İfa: Simf. Ork.

«Arşın mal alan» operettasından fantaziya. ART estr.-simf. Ork. Dir.R.Babayev

2¹-li fantaziya. ART Niyazi adına simf. Ork. Dir. İsmayıl Hacıyev

«Cəngi-rapsodiya» (işləyəni İsmayıl Hacıbəyov). İfa: Fərhad Bədəlbəyli və «Ostankino» teleradioşirkətinin böyük simf. Ork. Dir. R.Məlikaslanov

«Ər və arvad» operettasından popurri. İfa: simf. ork.

«Leyli və Məcnun» operasından popurri. İfa: simf.ork.

«Koroğlu» operası. Uvertüra. İfa: Opera və Balet Teatrının orkestri. Dirijor: Niyazi. 

2¹-li fantaziya. İfa: rus xalq çalqı alətləri orkestri. Dir. Faiq Mustafayev.


«Koroğlu» operası mövzusunda fantaziya. İfa: Roza Zülalova (f-no)

«Milli marş» söz . Ü. Hacıbəyov. ART xoru və simfonik orkestri.

«Yaxşı yol». İfa: Roza Şifrin (f-no)

«Bahar nəğməsi» (işləyəni Sərdar Fərəcov). İfa: F.Bədəlbəyli və ART simf.ork.

Fortepiano üçün Sonatina. İfa: İsmayıl Hacıbəyov

«Melodiya». İfa: Əliheydər Paşayev (foqot), Akif Abdullayev (f-no)

«Qələbə himni» söz.Səməd Vurğun. İfa: ART xoru və f-no

«Nizami heykəli». İfa: ART xoru

«Ey, Vətən». İfa: ART xoru

«Nə gözəldir»-xor cəmiyyətinin kamera xoru. Solo Mədinə Tahirova və Mədət Həsənov, dir.Ləman Atakişiyeva

«Döyüşçülər marşı». İfa: ART xoru

«Ey səba yeli». İfa: ART uşaq xoru  
«Firuzə» operasından Firuzənin ariyası. İfa Fidan Qasımova və ART simf.ork.dir.R.Məlikaslanov. 
«Yaralı əsgərin hekayəti» «Vətən və cəbhə» kantatasından. İfa: Ağababa Bünyadzadə, xor və orkestr
«Qara göz» söz.Hüseyn Natiq . İfa:Yaqut Abdullayeva və «Xatirə» xça ans.
«Şəfqət bacısı» söz. Səməd Vurğun. İfa: Tükəzban İsmayılova.
AzSSR Himni
   

 Xarici ölkə incəsənət ustalarının ifasında Üzeyir Hacıbəyovun əsərləri

«Arşın mal alan » operettasından mahnı. İfa: Viktor Quryev (Estoniya ) və ork.

«Arşın mal alan» operettasından Əsgərin mahnısı. İfa: Li Quan Si və ork.

«Koroğlu» operasından Nigarın ariyası (erməni dilində) İfa: Qabrielyan və ork.

«Koroğlu» operasından Koroğlunun ariyası 3-cü pərdə (Özbək dilində). İfa: Səttar Yarraşev və Özbəkistan Dövlət Opera və Balet Teatrının simf.ork.

«Koroğlu» operasından Koroğlunun ariyası 4-cü pərdə (Öəbək dilində). İfa: Səttar Yarraşev və Özbəkistan Dövlət Opera və Balet Teatrının simf.ork.

«Koroğlu» operasından Nigarın ariyası İfə: Anagül Annaquliyeva (Türkmənistan)

«Koroğlu» operasından Koroğlunun ariyası İfa: D.Qaracayev (Türkmənistan)

«Koroğlu» operasından saray xanəndə qızına mahnısı. İfa: Gülməmmədova (Türkmənistan)

«Koroğlu» operasından Koroğlunun ariyası. İfa: İmeri Kavsadze (Gürcüstan)

«Koroğlu» operasından Koroğlunun ariyası. İfa: Maya Quliyeva (Türkmənistan)

 

 

 Üzeyir Hacıbəyova həsr olunmuş əsərlər

 

 
   © Musigi Dunyasi, 2005