Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya

Yaradıcılığı

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat

Ü.Hacıbəyova ithaf

Ü.Hacıbəyova dair

 
 
 
Rus variantı
Ingilis variantı
 
Saytın xəritəsi
 

 PoeziyaŞÖHRƏT TACI 
 

BEŞ XƏTT   

 

Üzeyir bəyin ölməz xatirəsinə

Sənət meydanıdır not sətirləri,
Səslər dərdləşməyə bura yığışır.
Koroğlu nərəsi, Leyli naləsi
Beş xəttin içinə necə sığışır?!

Beş xətt - tərcüməsiz dünya dilidir,
Hisslərə səd çəkən dillər deyilmi?
Beş xətt - bir ürəyi milyard insanın
Qəlbinə calayan tellər deyilmi?

Bəstəkar qəlbinin telidir bu xətt,
Ağ kağız üstünə çözələnibdir.
Beş xəttin içinə sanki not deyil,
Məcnunun ahından köz ələnibdir!

Beş xəttin içində hay-haray yatır,
Tarsız, pianosuz səslər oyanmır.
O notlar Kərəmin fəryadıdırsa,
Kağızlar od tutub bəs niyə yanmır?

Nəğmələr yaşadır not sətirində
Nəğməkar yaranan insan oğlunu.
Fəzada dünyalar axtarırıq biz,
Beş xətdə kəşf edib tapan var onu!

Beş xəttin içində mənim xalqımın
Musiqi dilini tapıb Üzeyir.
Koroğlu döyüşdə çapan
Qıratı Beş xəttin içində çapır Üzeyir.

Beş xəttin başında açarlar durar,
Adi"sol"açan gör nəyə düşür?
Paslı qıfıl üçün yaranmayıb o,
Nəğmə açandır, ürəyə düşür.

Bəzən not sətrinin yükü qəm olur,
Bir elin dərdini ellərə yayır.
Nəğmələr sərhədi pozur hər zaman,
Sərhədçi nəğməyə güllə atmayır.

İçi nəğmə dolu yaraqdır beş xətt,
Nişangahi - ürək, lüləsi-dodaq.
Silahlar içində tək bu silahı
Mən rəva görürəm bəşərə ancaq.

Şahmar Əkbərzadə.


 
   © Musigi Dunyasi, 2005