Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya

Yaradıcılığı

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat

Ü.Hacıbəyova ithaf

Ü.Hacıbəyova dair

 
 
 
 Rus variantı
Saytın xəritəsi
 

 PoeziyaŞÖHRƏT TACI 
 

ALQIŞ, YENƏ ALQIŞ.     

 

 Alqış, Qarabağ, səndəki bu qüdrətə alqış,
Tarix boyu alnındakı ülviyyətə alqış!
Oğlun da, qızın da dağı dağ üstə qoyurlar,
Onlardakı bu sevqiyə, bu zəhmətə alqış!
Sən şöhrəti dildən-dilə düşmüş Üzeyir tək
Övlad yetiribsən, belə bir şöhrətə alqış!

Ustad Üzeyir! Dinlə məni xoş bu günündə,
Alqış, sənə ilham verən hürriyyətə alqış
Sönməz həvəsin nəğmələrin nəğməsi oldu,
Nəbzındəki dostluqla vuran sənətə alqış!
Yol açdı səninçün Şuşamız kürreyi-ərzə,
Alqış ulu xalqımdakı bu qeyrətə alqış!
Təkrar, yenə alqış yenə alqış deyirəm mən
Dahi Üzeyir bəy yetirən millətə alqış!

Süleyman Rüstəm.


 
   © Musigi Dunyasi, 2005