Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya

Yaradıcılığı

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat

Ü.Hacıbəyova ithaf

Ü.Hacıbəyova dair

 
 
 
Rus variantı
Ingilis variantı
 
Saytın xəritəsi
 

 PoeziyaŞÖHRƏT TACI 
 

ÇIRAQ YANDIRAN    

 

Mədəniyyətimizin təəssübkeş ağsaqqalı
Ramazan Xəlilova

Köhnə küçə, iki qatlı bir bina...
Həlim-həlim nur ələyən baxışlar,,.
Nələr düşür, görən, onun yadına?
Nələr görür doxsan yaşlı ixtiyar?...

Bu ocağın çırağını yandıran,
Bu çırağın həvəsilə yaşayır,
Vurhavurdan, qeylü-qaldan yan duran
Üzeyırin nəfəsilə yaşayır,

Əsrimizin dünyagörmüş şahidi,
Şeyx Şamilin qanı, çağlar qanında,-
Bu torpağa bel bağlayıb isindi,
Uca tutdu şöhrətin də, şanın da,

Zəmanənin tufanları, bir baxın,
Neçə-neçə taxtı yıxıb süpürdü,
On səkkizdə əl tutduğu bayrağın
Süqutunu, zəfərini o gördü,..

At qoşqulu o konkalar bir xəyal...
Köhnə küçə köhnə dudman duyğulu..
Bu ocaqda kükrəyərdi hey royal...
Səsləyərdi igidləri Koroğlu...

Ötən-gerçək, bugün sanki rö'yadır...
Qərib axşam çulğalayır dəhlizi...
Səssiz dillər dilə gəlib oyadır
Həzin-həzin nəğmələnən "Sənsizi"...

Səyavuş Məmmədzadə.


 
   © Musigi Dunyasi, 2005