Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya

Yaradıcılığı

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat

Ü.Hacıbəyova ithaf

Ü.Hacıbəyova dair

 
 
 
Rus variantı
Ingilis variantı
 
Saytın xəritəsi
 

 PoeziyaŞÖHRƏT TACI 
 

ROYAL    

 

Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyindəki
royalın önündə düşüncələr.


Üşüyür.., Sahibsiz qalıb bu royal,
İnnabı məxmərə bürünüb bərk-bərk.
Möhtəşəm sükuta dalıb bu royal,
Şirmayı dilləri dillənməyəcək...

Dayan! İndi-indi xatırlayıram:
O zaman on yaşım olmazdı hələ,
Keçib bu küçədən mən səhər-axşam,
Gedərdim yaxın bir qohumungilə,

Bakı...Ketsxoveli küçəsi.
Bu mülk Bu mülkü sehirli orqan sanardım.
Uşaq aləminin marağı boyük,
Orqan çalınardı, mən dayanardım

Bu bir mərtəbəli balaca mülkün
Sanırdım səslənir daş-divarı da.
Qapı-pəncərələr çalınır bütün,
Gözə görünməzdir çalanları da.

Evlər cərgəsində sadə bir bina,
Bir böyük Üzeyir, bir adi royal.
Koroğlu gəlirmiş demə, meydana;
Saz, qılınc, kişnərti, od qoparan nal...

Bu evin yanından keçəndə hər gün
Sehrli musiqi məni alırdı
Sən demə, içində bu xırda mülkün
Koroğlu zalımdan qisas alırdı. ..

.Bu evin yanından keçəndə səhər,
Şirmayı dillərdən nur tökülürdü.
Sən demə döyüşə gedır dəlilər,
Uzaq Çənlibeldə dan sökülürdü.

..Bu evin yanından keçəndə gündüz,
Royal bəstələrdi cəngi dastanı...
Qırata yol verər dərə, təpə, düz,
Misri doğrayardı paşanı, xanı. ...

Bu evin yanından keçəndə axşam,
Royal danışardı saz səsləriylə.
Qönçələr açardı sevgi, arzu-kam,
Rövşənin, Nigarın nəfəsləriylə. ...

Bu evin yanından keçəndə gecə,
Royal zülmətləri yarar-yarardı.
El gücü-sel gücü görünüz necə -
Qanlı buxovları qırar, qırardı.

Bu evin yanından ötdükcə illər,
Royal şahinləşər, qartallaşardı.
Onun qanadında bu şanlı əsər,
Ölkələr, dənizlər, dağlar aşardı.

İnnabı məxmərə bürünüb royal,
Qırmızı yapıncı geyir Koroğlu.
Xalqın taleyinə gülür istiqbal,
- Haydı, dəlilərim!- deyir Koroğlu.

Köhnə bir küçədə kiçik bir bina...
Dəyib-toxunulmaz bülbül yuvası,
Burda "Koroğlu"nu verdi cahana
Böyük Üzeyirin böyük dühası.

Qabil. 
   © Musigi Dunyasi, 2005