Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya

Yaradıcılığı

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat

Ü.Hacıbəyova ithaf

Ü.Hacıbəyova dair

 
 
 
 Rus variantı
Ingilis variantı
 
Saytın xəritəsi
 

Yaradıcılığı


 

Ədəbi irsi / Publisistika və felyetonlar

1939

Sovet Azәrbaycanının musiqi mәdәniyyәti.Kommunist, 5 fevral.
.- " ", 26 .
Ü. Hacıbәyovun Sarabskiyә mәktubu.Revolyusiya vә kultura, 3.
.-" ", 4.
Әrәblinski teatr tariximizdә unudulmaz sәnәtkardır Revolyusiya vә kultura, 4.
Musiqidә xәlqilik.Revolyusiya vә kultura, 5.
.-" ", 5.
.-" ", 24 .
Gәnc talantların yaradıcılığının nümayişi.Gәnc işçi, 27 iyun.
Azәrbaycan xalq yaradıcılığının tәntәnәsi.Azәrbaycan qadını, 12.

 
   © Musigi Dunyasi, 2005