Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya

Yaradıcılığı

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat

Ü.Hacıbəyova ithaf

Ü.Hacıbəyova dair

 
 
 
Rus variantı
Ingilis variantı
 
Saytın xəritəsi
 

YaradıcılığıNOTLAR  

Not nəşri Üzeyir Hacıbəyov.
zl
əri M.C.Ordubadinindir.
T
ərcümə edəni L.Zorin.
Fortepiano il
ə oxumaq üçün.
Redaktoru- Aşrəf Abbasov.
Moskva, nəşriyyatı, 1970.


Müqəddimə | I pərdə| 2-ci pərdə | 3-cü pərdə | 4-cü pərdə | 5-ci pərdə 

 
   © Musigi Dunyasi, 2005