Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya

Yaradıcılığı

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat

Ü.Hacıbəyova ithaf

Ü.Hacıbəyova dair

 
 
 
 Rus variantı
Saytın xəritəsi
 

Yaradıcılığı


 

Ədəbi irsi / Publisistika və felyetonlar

1937

Koroğlu operası.Koroğlu mәcmuәsi, Bakı, Dövlәt Opera teatrı.
Sovet xalq operası.Kommunist, 12 fevral.
.-" ", 18 .

 
   © Musigi Dunyasi, 2005