Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya

Yaradıcılığı

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat

Ü.Hacıbəyova ithaf

Ü.Hacıbəyova dair

 
 
 
 Rus variantı
Ingilis variantı
Saytın xəritəsi
 

Yaradıcılığı


 

 

 

Əşar1

Bəli, doğru deyirlər ki;

Minmə, minmə, minə bilməzsən

Tünddür fələyin atı!

Döymə, döyə bilməzsən, bərkdir fələyin matı

Dəymə, nə işin var? Görsən bu lütülatı ki, onsuz da hər əli dinc durmayan salır bunların boynuna uzun bir çatı.

 

* * *

Yıxma, yıxa bilməzsən, bərkdir fələyin damı!

Pozma, poza bilməzsən, bərkdir fələyin namı!

Püf etmə, edə bilməzsən, keçməz fələyin şamı!

Əl çək sən allah, da bəsdir qoy, işin görsün bu adamı..

Tökmə, tökə bilməzsən, çıxmaz fələyin qanı,

Üzmə, üzə bilməzsən, bərkdir fələyin canı!

Etmə, edə bilməz, heç zad fələyin qanı.

Bəs deyirdin ki, cəmi aləm mənim əlimdədir, hanı?

 

 

* * *

 

Çəkmə, çəkə bilməzsən, bərkdir fələyin yayı,

Keçmə, keçə bilməzsən, gendir fələyin çayı.

Tutma, tuta bilməzsən, çoxdur onlarıi sayı.

Nahaq yerə bağlatma, vallah, bağlada bilməyəçəksən,

Vardır yenə onun tayı.

   

 

ORDAN-BURDAN

 

Məişətimizdən2

Kərbəlayi Məmmədcəfər salaməleyküm!

Əleyküməssəlam.

Hara belə yügürürsən?

Heç, bu yanda tələsik bir işim var!

Ya allah!

Ya allah...

Xoş gördük!

Xoş baxtın olsun; (ürəyində-ağzımda dedim ki, tələsirəm.)

Səlamətsənmi?

Allaha şükür səlamətəm, ancaq, burda məni bərk gözləyirlər!

Neçə dolanırsan?

Şəfaətin artıq olsun (ürəyində əl çəkməyəcək də.)

Canın başın sağdırmı?

Çox sağ olasan (a sırtıq oğlu, axı kişilər orda mənə gözləyirlər).

Lap səlamətsənmi?

Şükür olsun allaha! (qəribə qanmaz kişidir).

Əhvalın necədir?

Ömrünüzə duaguyam, amma bir az vacib işim var, çox bərk tələsirəm.

Onun zərəri yoxdur, hamı elə olur. Keyfin necədir?

Keyfin yaxşı olsun! (a nanəcib oğlu nanəcib).

Bəs, niyə heç görünmürsən?

Vallah həmişə tələsik işim olur, bax elə indi bu saat elə vacib tələsik işim var ki, bir saniyə geciksəm olmaz.

Həmişə bazarın olsun!

Allah səndən razı olsun! (bir dəli şeytan deyir vur beyni dağılsın!).

Papiros çəkmirsən?

Çox sağ ol, (məlun!), hələ ki xudahafiz.

Gedirsən? Xudahafiz!

 

 

* * *

 

Kərbəlayi Məmmədçəfər, harda qamlışdın?

Əşi, allah mərdumazara lənət eləsin. Məşədi Səfi məni qoyurdu ki, gələm.

Pəh, pəh! Xalq səni gözlədi, gözlədi, axırda gördülər ki, gəlmədin inciyib çıxıb getdilər.

Əşi, nə deyirsən?

Vallah, atamın goru haqqı!

Buy, sənin evii yıxılsın Məşədi Səfi! Əşi, bilmirəm sırtıq oğlu sırtıq, hardan mənə belə əziz çıxıb, qəribədir, vallah bizim işimiz!

Atalar sözü: Hər görüşə yarım saat vaxt sərf eləsən, onda gərək ömrümüzün yarısına qələm çəkək.

 


 

1.Əşar sərləvhəli tənqidi felyeton İrşad qəzetinin 1907-ci il 14 iyun tarixli 111-ci nömrəsinin 3-cü səhifəsində Filankəs təxəllüsü ilə dərc edilmişdir.
2.Məişətimizdən sərlövhəli felyeton İrşad qəzetinin 1907-ci il 17 iyun tarixli 113 nömrəsinin 3-cü səhifəsində Filankəs təxəllüsü ilə dərc edilmişdir.


 
   © Musigi Dunyasi, 2005