Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya

Yaradıcılığı

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat

Ü.Hacıbəyova ithaf

Ü.Hacıbəyova dair

 
 
 
Rus variantı
Ingilis variantı
Saytın xəritəsi
 

Elmi məqalələr


 

 

Şah Sənəm operasını iki dəfə dinləyərək bu qərara gəldim ki, orkestrovka, harmonik forma kimi musiqi isimlərində zəngin bir texnikaya malik olan ustad kompozitor R. M. Qlierdən layiqincə istifadə edilməmişdir.

Şah Sənəm operasının məzmunu və işlədilmiş havaları nə qədər köhnə olmuş olsa da və nə qədər Qlier bu operanı müqəyyəd şərtlər altında yazmış olsa da, opera məşhur bir musiqi ustadının əsəri olmaq üzrə bu sahədə irəli atılan birinci addımdır. Bu operanı tamaşaya qoymaq yolunda tam bir entuziazmla çalışan və bir çox çətinliklərdən sonra bu hüsn məqsədə yetişmiş olan opera teatrı hər bir cəhətdən təhsil edilməyə layiqdir, belə ki: 1, Türk aktyorlarının artistlik təcrübəsi ciddi bir əsər üzərində işləndi və texnikaları artdı; 2. Teatrda internasional tərbiyə dedikcə qüvvətləndi; 3. Rus və türk sektorları adı ilə mövcud olan ayrılıq aradan götürülməyə yaxınlaşdı; 4. Geniş türk kütləsi yeni formalı opera tamaşasına öyrənməyə başladı.

Bu gün musiqi cəbhəsi qarşısında formaca milli və məzmunça sosialist musiqi əsərləri yaratmaq məsələsi durur. Zatən, musiqi dil kimi bir şeydir. Kütlənin öz dilində yeni və inqilabi şerlər yazmaq mümkün olan kimi, onun musiqi dilində dəxi yeni və inqilabi musiqi əsərləri yazmaq mümkündür, bunun üçün musiqi dilinin qanun və qaydalarını mükəmməl surətdə bilmək lazımdır. Azərbaycan türk milli musiqisinin əsaslarını öyrənib, onun üzərində yeni musiqi yaratmaq üçün mütləq türk olmaq heç də şərt deyildir. Ümid edilməlidir ki, hörmətli Qlier Azərbaycan sosialist musiqi quruluşu işində daha artıq həvəs və müvəffəqiyyətlə işləməsinə davam edib gələcəkdə daha çox mənfəət verəcəkdir.

 

 


1. Bu kiçik məqalə bəstəkar R. M. Qlierin Şah Sənəm operasının ilk tamaşası münasibəti ilə yazılmış və Kommunist qəzetinin 1934-cü il 15 may tarixli nömrəsində çap olunmuşdur. (inv. 535).


 

 

 
   © Musigi Dunyasi, 2005