Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya

Yaradıcılığı

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat

Ü.Hacıbəyova ithaf

Ü.Hacıbəyova dair

 
 
 
Rus variantı
Ingilis variantı
Saytın xəritəsi
 

Elmi məqalələr


 

 

 

SSRİ xalq artisti Üzeyir Hacıbəyovla müsahibə.

Zaqafqaziya respublikalarının sovet musiqisi dekadasının əsas vəzifəsi müharibə günlərində yazılmış əsərləri göstərməkdir.

Azərbaycan bəstəkarlarının müharibə dövründə yazdıqları bütün simfoniyalarda dərin vətənpərvərlik hissi ifadə olunmuşdur.

Kiçik formalı musiqi əsərləri marşlar və yürüş mahnıları da geniş yayılmışdır. Bu əsərlər SSRİ xalqlarının şərəfinə və azadlığına qəsd edən həyasız düşməni aman vermədən məhv etmək kimi mübariz çağırış ruhunda yazılmışdır.

Vətən müharibəsi dövründə Azərbaycanda hərbi musiqinin cəngi adlı yeni forması meydana çıxmışdır. Marş formasında olan bu musiqi başlıca olaraq xalq orkestrləri üçün yazılır, həm də burada qədim Azərbaycan musiqi alətlərinin, xüsusən zurnanın iştirakı vacibdir.

Müharibə illərində lirik əsərlər də yaradılmışdır; bunların əksəriyyəti məşhur Azərbaycan şairi Nizaminin şerlərinə yazılmışdır.

Simfoniya yazan gənc bəstəkarlarımızdan Qara Qarayevi, Soltan Hacıbəyovu, Cövdət Hacıyevi qeyd etmək lazımdır.

Bu bəstəkarların əsərləri Azərbaycanda SSR İttifaqı xalqlarının vətənpərvərlik hissini, qələbəyə inamını parlaq ifadə etməyi baçaran istedadlı bəstəkar kadrlarının yetişdiyini göstərir.

Bəstəkarlarla yanaşı, oxuyanların ustalığı da diqqəti cəlb edir.

SSRİ xalq artistləri Bülbül Məmmədovu, Ş. Məmmədovanı, Azərbaycan SSR xalq artisti Hacıbababəyovu, habelə operanın gənc artistləri Bünyatzadəni, Ağalarovu, Rəhi-movanı, xanəndələrdən Azərbaycan SSR xalq artisti Həqiqət Rzayevanı, Sara Qədimovanı, D. Şuşinskayanı, Azərbaycan SSR xalq artisti Xan Şuşinskini və başqalarını göstərmək lazımdır.

Azərbaycan musiqisindən ibarət konsertlərdə 90 nəfərlik simfonik orkestr, 60 nəfərlik xalq çalğı alətləri orkestri, 80 nəfərlik xor, mahnı və rəqs ansamblı, 20 nəfərlik sazçı qızlar ansamblı və Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bir qrup pianoçusu çıxış edəcəkdir.

Zaqafqaziya respublikalarının sovet musiqisi dekadasının keçirilməsi bədii əhəmiyyətindən başqa, çox böyük siyasi əhəmiyyətə də malikdir. Bu dekada Zaqafqaziya xalqlarının dostluğunu daha da möhkəmləndirəcək, musiqi ya-radıcılığında sənətkarlığı və ideyalılığı yüksəltməyə kömək edəcəkdir.

 

 


1. Məlum olduğu kimi, 1944-cü il dekabrın 17-dən 27-dək Tbilisidə Zaqafqaziya respublikalarının sovet musiqi dekadası keçirilmişdir. Dekadanın gedişi dövri mətbuatda geniş işıqlandırılmışdır. Musahibə ilk dəfə Zarya Vostoka qəzetinin 1944-cü il 19 dekabr tarixli nömrəsində, sonralar isə həmçinin Muzıka Sovetskoqo Azerbaydcana v dni Oteçestvennoy voynı məcmuəsində (Bakı, 1945-ci il) dərc olunmuşdur. Rus dilindən tərcümədir.


 

 

 
   © Musigi Dunyasi, 2005