Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya

Yaradıcılığı

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat

Ü.Hacıbəyova ithaf

Ü.Hacıbəyova dair

 
 
 
 Rus variantı
Ingilis variantı
 
Saytın xəritəsi
 

Yaradıcılığı


 

Ədəbi irsi / Publisistika və felyetonlar

1945


Sovet Azәrbaycanının çiçәklәnәn incәsәnәti.Vәtәn uğrunda, 23.
Çiçәklәnәn incәsәnәtimiz. Kommunist, 5 may.
Tәbriz münәvvәrlәrinә mәktub.Şәfәq, 1324 (1945), 4.
Müslüm Maqomayev.Kommunist, 23 oktyabr.
.-" ", 23 oktyabr.
. -- . , .
.-. . . , 9. . .
- .: .
, .-" ", 7 .


 
   © Musigi Dunyasi, 2005