Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya

Yaradıcılığı

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat

Ü.Hacıbəyova ithaf

Ü.Hacıbəyova dair

 
 
 
 Rus variantı
Ingilis variantı
 
Saytın xəritəsi
 

Yaradıcılığı


 

Ədəbi irsi / Publisistika və felyetonlar

1940

İsgәndәrnamә.İsgkәndәrnamә operasının bәstәlәnmәsi һaqqında bәstәkarın planları.Kommunist, 1 yanvar.
Yaxşı başlanğıc.Kommunist, 21 aprel.
Hәyatımda әn xoşbәxt gün.Әdәbiyyat qәzeti, 24 aprel.
,-"", 25 .
Bәstәkarın yaradıcılığı.Müslüm Maqomayev kitabı. Bakı.
.-B k.: " ". .
Çaykovski vә Azәrbaycan musiqisi.Revolyusiya vә kultura, 56.
.-"", 28 .
Böyük kompozitor. Müslüm Maqomayevin һәyat vә yaradıcılığına һәsr olunur. Kommunist, 6 may.
. 3- .-" ", 30 iyul

 
   © Musigi Dunyasi, 2005