Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya

Yaradıcılığı

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat

Ü.Hacıbəyova ithaf

Ü.Hacıbəyova dair

 
 
 
 Rus variantı
Ingilis variantı
 
Saytın xəritəsi
 

Yaradıcılığı


 

Ədəbi irsi / Publisistika və felyetonlar

1936

Nәrgiz operası һaqqında.Kommunist, 11 yanvar.
Musiqimiz tәrәqqi yolunda.Kommunist, 15 avqust.
.-O - , , - " ", 15 .

 
   © Musigi Dunyasi, 2005