Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya

Yaradıcılığı

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat

Ü.Hacıbəyova ithaf

Ü.Hacıbəyova dair

 
 
 
Rus variantı
Ingilis variantı
 
Saytın xəritəsi
 

Məktublar


 

 

3-cü MƏKTUB1  

 

  BƏRADƏRİM HÜSEYN-QULU!

Əvvəla, səlamat olasınız və saniyən bu tərəfin əhvalını xəbər alsan, allaha şükür sağ-salamat varıq və əlavə teleqraf vasitəsilə yüz manat göndərmişdin, gəldi çatdı və əlavə bu gün Müslümdən dəxi kağız aldım. Yazır ki, Nicat adamları köhnə kontraktı götürüb gedib polismestrə göstəriblər ki, guya mən yazdıqlarımı onlara satmışam. Polismestr də Müslümün cavabını biləndən sonra, onlara deyibdir ki, gediniz Müslümbəy ilə bir növ barışıq ediniz və bir də Müslüm mənə yazır ki, onu Tiflis Cəmiyyəti-xeyriyyəsi qışda qastrola çağırıbdır. Tiflisdə onlar üçün üç dənə oyun versin. Bu da çox yaxşıdır. İnşallah qışda oraya gedərsiniz.

Mən dəxi bu halda bir tərəfdən dərs oxumaqda və bir tərəfdən də Arşın mal alanı yazmaqdayam. Amma çox qəribə operetta olacaqdır. İnşallah sentyabrda göndərərəm ki, əvvəlcə onu qoyarsınız. Amma Əsli və Kərəmi gündüz oynamaqda böyük səhv edibsiniz, mən bu barədə Müslümə dəxi yazmışam.

O ki, qaldı pul işinə o barədə mənim işim yaşdır, çünki göndərdiyin pulun yarısı müəllimə və dərs işlərinə gedib, qərəz bu halda pula böyük ehtiyacım vardır. Sən görünür ki, pulun hamısını bir yerdə göndərə bilməzsən, elə olan surətdə çox təvəqqə edirəm ki, yə'ni iki yüz manatını indi və iki yüz manatını da avqustda. Amma bir də artıq təvəqqə edirəm ki, bu iki yüz manatı mümkün olsa kağız alan günü göndərəsən ki, pulun gec gəlməsi dərsimə xələl yetirməsin. İnşaallah mən konservatoriyaya girəndən sonra Bakıya gəlib işlərə bir baş çəkmək fikrim dəxi vardır. Onda işlər hamısı asan olar və onu da bil ki, sənin zəhmətin mənim yadımda heç vaxt hədər getməz, çünki hər halda biz bir-birimizə lazım olan adamıq və mənim də bu qədər əlləşməyim odur ki, gələcəkdə teatr işini elə bir hala salaq ki, nəinki təkcə bir Bakı və ya Qafqaz, bəlkə hər bir yerdə və hər bir şəhərdə teatr verməyə imkanımız olsun.

Ançaq bir qədər vaxt gözləmək və zəhmət çəkmək lazımdır. Mən Bakıda olarkən öz əsərlərimin qədrini bilmirəmmiş, amma burada bilirəm ki, mənim əsərim gələcəkdə böyük bir iş görəcəkdir. Çox şadam ki, satmadım, indi hələlik xudafiz, əlbəttə pulu tez göndər ki, arada məətəlçilik olmasın. Bə'dd ərzi-salam.

30 iyul, 1913-cü il.
Peterburq Bəradərin. Üzeyir.1. Məktub ilk dəfə 1939-cu ildə İnqilab və mədəniyyət jurnalının 3-cü nömrəsində dərc olunmuşdur. 

 

 

 

 

 

 
   © Musigi Dunyasi, 2005