Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya

Yaradıcılığı

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat

Ü.Hacıbəyova ithaf

Ü.Hacıbəyova dair

 
 
 
 Rus variantı
Saytın xəritəsi
 

Yaradıcılığı


 

Ədəbi irsi / Publisistika və felyetonlar

1981

Hacıbәyov Üzeyir. Ordan-burdan (felyeton, pamflet vә satirik һekayәlәr). Tәrtibat, müqәddimә vә qeydlәr M. Aslanovdur.Bakı, Yazıçı.

 
   © Musigi Dunyasi, 2005