Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya

Yaradıcılığı

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat

Ü.Hacıbəyova ithaf

Ü.Hacıbəyova dair

 
 
 
 Rus variantı
Saytın xəritəsi
 

Yaradıcılığı


 

Ədəbi irsi / Publisistika və felyetonlar

1962


Azәrbaycan xalq musiqisinin әsasları. 2-ci nәşr,Bakı, Azәrb. Dövlәt nәşriyyatı.
Opera üzәrindә necә işlәmişәm.Әdәbiyyat vә incәsәnәt, 28 aprel.

 
   © Musigi Dunyasi, 2005