Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya

Yaradıcılığı

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat

Ü.Hacıbəyova ithaf

Ü.Hacıbəyova dair

 
 
 
 Rus variantı
Ingilis variantı
 
Saytın xəritəsi
 

Yaradıcılığı


 

Ədəbi irsi / Publisistika və felyetonlar

1941

Ölkәnin müdafiә fonduna mәnim һәdiyyәm.Gәnc işçi, 1 mart.
Azәrbaycan incәsәnәtinә böyük mükafat.Kommunist, 17 mart; Gәnc işçi, 17 mart.
.-" ", 17 ; " ", 18 .
.-" ", 1 .
.-" ", 4 .


 
   © Musigi Dunyasi, 2005