Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya »

Yaradıcılığı »

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat »

Ü.Hacıbəyova ithaf »

Ü.Hacıbəyova dair »

 
 
 
 Rus variantı
Saytın xəritəsi
 

Yaradıcılığı


 

Ədəbi irsi / Publisistika və felyetonlar

1920

Ü. H. Könüllü ordunun һәzimәtlәri.—«Azәrbaycan», 5 yanvar, ¹ 4.
Ü. H. Sovet һökumәtinin tәklifi.—«Azәrbaycan», 7 yanvar, ¹ 6.
Ü. H. Sәrvaxt olmalıdır.—«Azәrbaycan», 12 yanvar, ¹ 10.
Ü. H. Kabinә vә siyasi firqәlәr.—«Azәrbaycan», 5 fevral, ¹ 24.
Ü. H. Bolşeviklәr vә biz.—«Azәrbaycan», 12 fevral, ¹ 30.
«Çı». Surna.—«Azәrbaycan», 15 aprel, ¹ 75.
«Çı». Surna.—«Azәrbaycan», 20 aprel, ¹ 78.
«Çı». Surna.—«Azәrbayçan», 22 aprel, ¹ 80.
«Çı». Surna.—«Azәrbaycan», 25 aprel, ¹ 82.

 
   © Musigi Dunyasi, 2005