Əsas səhifə

Bəstəkar və şəxsiyyət

Ömür salnaməsi

Genealogiya

Yaradıcılığı

Fotoqalereya

Videoteka

Fonoteka

Ədəbiyyat

Ü.Hacıbəyova ithaf

Ü.Hacıbəyova dair

 
 
 
 Rus variantı
Ingilis variantı
 
Saytın xəritəsi
 

Yaradıcılığı


 

Ədəbi irsi / Publisistika və felyetonlar

1912

Filankәs. Ordan-burdan. Ramazan ayında ibadәt.İqbal, 4 sentyabr, 152.
Filankәs. Ordan-burdan... Sәnә nә?!İqbal, 6 sentyabr, 154.
Filankәs. Ordan-burdan. Qulluq axtaran.İqbal, 7 sentyabr, 155.
Filankәs. Ordan-burdan. Bu da doğru sözdür.İqbal, 10 sentyabr, 157.
Filankәs. Ordan-burdan.İqbal, 12 sentyabr, 159.
Filankәs. Ordan-burdan.İqbal, 13 sentyabr, 160.
Filankәs. Ordan-burdan. Bizim adi söһbәtimiz.İqbal, 14 sentyabr, 161.
Filankәs. Ordan-burdan. YevlaxŞuşa yolu.İqbal, 7 sentyabr, 163.
Filankәs. Ordan-burdan. Mәclisimizin duzu.İqbal, 20 sentyabr, 166.
Filankәs. Ordan-burdan. Evlәnmәk mәsәlәsi.İqbal, 25 sentyabr, 170.
Filankәs. Ordan-burdan. Xeyirxaһlar.İqbal, 15 oktyabr, 187.
Filankәs. Ordan-burdan. Dilimizi korlayanlar.İqbal, 16 oktyabr, 188.

 
   © Musigi Dunyasi, 2005